Ugdymas karjerai

Gimnazijoje teikiamos paslaugos:

  • ugdymas karjerai, tai kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
  • karjeros informavimas, tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;
  • karjeros konsultavimas, tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Karjeros koordinatorė Dalė Marcišauskienė teikia individualias ir grupines konsultacijas, kuriose:

  • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
  • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
  • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
  • padedama susidaryti individualų ugdymosi planą;
  • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
  • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis, taisyklėmis;
  • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.

Bendra informacija apie karjeros ugdymą teikiama per tėvų susirinkimus.

Konsultacijos vyksta gimnazijos III r.

Savaitės diena Laikas Kabinetas
Pirmadienis 15.00–15.30 309

Dokumentai:
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 
Ugdymo karjerai programa

2017 metų bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

SVARBU: NUO 2019 M. KEIČIASI STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TVARKA

Naudingos nuorodos:
mukis.lt
euroguidance.lt
kurstudijuoti.lt
ldb.lt
lamabpo.lt
ploteus.net
kastu.lt
egzaminai.lt
aikos.lt

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.