Ugdymas karjerai

Gimnazijoje teikiamos paslaugos:

  • ugdymas karjerai, tai kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
  • karjeros informavimas, tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;
  • karjeros konsultavimas, tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Karjeros koordinatorės Dalė Marcišauskienė ir Asta Vaičiūnienė teikia individualias ir grupines konsultacijas, kuriose:

  • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
  • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
  • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
  • padedama susidaryti individualų ugdymosi planą;
  • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
  • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis, taisyklėmis;
  • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.

Bendra informacija apie karjeros ugdymą teikiama per tėvų susirinkimus.

Konsultacijos vyksta gimnazijos III r.

Savaitės diena Laikas Kabinetas
Pirmadienis 15.00–16.00 102
Ketvirtadienis 13.30–14.30 309

Dokumentai:
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 
Ugdymo karjerai programa

2017 metų bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Naudingos nuorodos:
mukis.lt
euroguidance.lt
kurstudijuoti.lt
ldb.lt
lamabpo.lt
ploteus.net
kastu.lt
egzaminai.lt
aikos.lt

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.