Mokytojai

Vardas, pavardė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija
BENDRASIS UGDYMAS
Neringa Brazaitienė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja
Daiva Dijokienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Valerija Einorienė Anglų kalba
Rusų kalba
Vyresnioji mokytoja
Daiva Jemeljanovienė Chemija Mokytoja metodininkė
Loreta Kundrotienė Geografija

Kūno kultūra

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

Ona Girjotienė Fizika Mokytoja metodininkė
Zita Gramailienė Anglų kalba
Rusų kalba
Vyresnioji mokytoja
Rasa Gudmonienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Rasa Jonaitienė Informacinės technologijos
Matematika
Mokytoja metodininkė
Edita Leparskienė Biologija Vyresnioji mokytoja
Dalė Marcišauskienė Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Mokytoja metodininkė
Alina Mockuvienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Sigita Petrutienė Etika Mokytoja metodininkė
Saulė Raubickaitė Tikyba Mokytoja metodininkė
Irma Rimšienė Vokiečių kalba Mokytoja metodininkė
Giedrė Steponavičienė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja
Vitalija Šilerienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Loreta Škėlienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Violeta Šuipienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Virginijus Tamoševičius Lietuvių kalba
Lietuvių kalba ir literatūra
Vyresnysis mokytojas
Asta Vaičiūnienė Biologija Mokytoja metodininkė
Rita Valiukienė Matematika Vyresnioji mokytoja

 

MENINIS UGDYMAS
Alma Abromavičienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Rimantas Abukevičius Muzikos istorija
Muzikos teorija ir harmonija
Muzikos kūrinių analizė
Vyresnysis mokytojas
Voldemaras Barakauskas Akvarelė
Tapyba
Kompozicija
Mokytojas
Alvaidas Bernotas Birbynė, lamzdelis
KMT
Mokytojas metodininkas
Lidija Bražaitė Violončelė Mokytoja metodininkė
Irena Brūzgienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Janina Budrienė Dailės dalykai Vyresnioji mokytoja
Marius Būda Gitara Vyresnysis mokytojas
Violeta Daknienė Bendrasis fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Rinaldas Damskis Grafika Mokytojas metodininkas
Virginija Daugirdaitė Smuikas Vyresnioji mokytoja
Rita Daukantaitė Muzika
Choras
Choro dirigavimas
Mokytoja
Zigmas Drakšas Trimitas Vyresnysis mokytojas
Kristina Drakšienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja
Liudmila Filimonenko Bendrasis fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Nina Gotalskaja Bendrasis fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Viktorija Gurejeva Dainavimas Mokytoja
Egidijus Jankauskas Trimitas Mokytojas metodininkas
Andrius Jankevičius Trombonas Mokytojas
Nėlida Januškienė Solfedžio
Muzikos pažinimas
Muzikos istorija
Mokytoja
Ramūnas Jonaitis Saksofonas
Klarnetas
Mokytojas metodininkas
Marija Kaubrienė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Irina Kudinova Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Vilija Lesauskienė Projektavimas
Fotografija
Dailės dalykai
Mokytoja
Laimutė Mameniškytė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Marytė Markevičienė Akordeonas Mokytoja ekspertė
Jonas Markevičius Akordeonas Mokytojas metodininkas
Regina Marozienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Marytė Minčiūnienė Smuikas Mokytoja metodininkė
Jūratė Minkevičiūtė Muzika
Vargonai
Vyresnioji mokytoja
Irida Motekaitienė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Jolanta Narkienė Muzikos istorija
Solfedžio
Muzikos teorija ir harmonija
Mokytoja ekspertė
Loreta Narušienė Dailės dalykai Mokytoja metodininkė
Sigita Petrauskaitė Muzikos teorija ir harmonija
Lietuvių muzikos istorija
Vyresnioji mokytoja
Solfedžio Mokytoja metodininkė
Olga Popova Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Kęstutis Poškus Valtorna Mokytojas metodininkas
Aurimas Povilaitis Mušamieji instrumentai Vyresnysis mokytojas
Nijolė Prascevičienė Smuikas Mokytoja ekspertė
Kęstutis Radavičius Gitara Vyresnysis mokytojas
Rita Ragauskaitė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Raimonda Sližienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja ekspertė
Beata Smiltinikienė Dainavimas Vyresnioji mokytoja
Živilė Stanelienė Muzika
Choras
Vyresnioji mokytoja
Rimantė Storožišinienė Fleita Mokytoja
Justina Šaltė Dailės dalykai Vyresnioji mokytoja
Daiva Šulcaitė Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Irina Tautkuvienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Nijolė Urbonaitė-Slavinskienė Violončelė Mokytoja
Nijolė Vaičiulienė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Regina Vaišnorienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Daiva Vasauskienė Akordeonas Mokytoja metodininkė
Alina Žąsinienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja

Komentavimo galimybė išjungta.