Įsivertinimo veikla

Konferencija

Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencija „Mokyklos veiklos kokybės pokyčiai: nuo įsivertinimo prie pagrįstos pažangos“ lapkričio 2 d. vyko Šiauliuose (Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje), kurią organizavo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA), Kokybės siekiančių mokyklų klubas (KSM), Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.

Į konferenciją skirtą mokyklų – KSM klubo narių komandoms, Šiaulių miesto mokyklų atstovams, atskiriems KSM klubo nariams, suinteresuotiems mokyklos veiklos kokybės tobulinimu, siejant tobulinimą, daromą pažangą ir pagrindžiant įsivertinimo bei išorinio vertinimo duomenimis, susirinko šimtas šešiasdešimt dalyvių iš Šiaulių, Kauno bei Kauno rajono, Vilniaus, Anykščių, Alytaus, Jurbarko, Radviliškio, Tauragės, Jonavos, Prienų, Raseinių, Kelmės, Joniškio, Kuršėnų, Gruzdžių, Meškuičių, Verbūnų bendrojo ugdymo mokyklų.

Tai rodo, kad konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi mokyklų pažangos planavimo, tobulinimo ir identifikavimo klausimais, naudojantis (įsi)vertinimo duomenimis yra aktualus daugeliui šalies mokyklų.

Konferencijoje aptartos  probleminės  sritys:

 • Įsivertinimo ir išorinio vertinimo situacijos ir ryšio su mokyklos pažanga apžvalga nacionaliniu lygmeniu ir Šiaulių mieste;
 • Veiklos kokybės įsivertinimo galimybės vykdant kokybinę kaitą;
 • Kokybės planavimo, siekimo ir pagrindimo patirtys Šiaulių miesto mokyklose.

Švietimo įstatymo (2011) 37 straipsnio 5 dalis įpareigoja mokyklos bendruomenę analizuoti įsivertinimo rezultatus ir priimti sprendimus dėl veiklos tobulinimo. Šioje konferencijoje mokyklų įsivertinimo – kokybės vadybos instrumento taikymo gerąja patirtimi, įžvalgomis pasidalino ir pranešimus pristatė:

 • NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja ,,Nuo vertinimo prie pokyčio (pažangos)“;
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Juzefa Damskienė ,,Mokyklų įsivertinimo, išorinio vertinimo ir veiklos kokybės tobulinimo situacijos apžvalga Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose“;
 • Šiaulių universiteto strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorė, sertifikuota kokybės vadybos sistemos ISO:9001 auditorė, BVM modelio diegimo konsultantė dr. Renata Bilbokaitė ,,Institucijos valdymo pažanga – (įsi)vertinimas strateginio ir kokybės procesų kontekstuose“;
 • Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės vadovė, neformaliojo švietimo mokytoja Gitana Labenskytė ,,Veiklos kokybės įsivertinimo galimybės vykdant kokybinę kaitą“;
 • Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Zita Stankevičienė ir ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė ,,Įsivertiunimas, tobulinimas, pokytis. Dabartis ir ateities perspektyva“;
 • Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė ,,Įsivertinimo duomenų panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti“;
 • Šiaulių universiteto gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Laima Zeringienė ir anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Inga Laurinėnienė ,,Teigiami pokyčiai Šiaulių universiteto gimnazijoje kaip įsivertinimo bei išorinio vertinimo rezultatas“;
 • Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Roma Jarulienė ,,IKT aplinkos ugdo asmenybę. Kokybinė kaita“.

Konferencijos dalyvių refleksiją moderavo ir konferencijos rezultatus apibendrino KSM klubo prezidentė Renata Pavlavičienė ir NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja.

Konferencijos pradžioje dalyviams sveikinimo žodžius tarė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė Irena Asauskienė, KSM klubo prezidentė Renata Pavlavičienė. Muzikinį konferencijos dalyvių pasveikinimą atliko Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai:

 • III gimnazijos klasės mokinė Gintė Grigaitytė, tarptautinių konkursų laureatė (smuikas), Frico Kreislerio kūrinys ,,Meilės kančios“, mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė.
 • IV gimnazijos klasės mokinys Ignas Bruveris, tarptautinių konkursų laureatas (akordeonas), kūrinys ,,Figaro kavatina“ iš Gioccino Rossini operos ,,Sevilijos kirpėjas“, mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė.

Konferencijos pabaigoje pranešėjams buvo įteiktos atminimo dovanos – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių keramikos darbai (dailės mokytoja metodininkė Loreta Narušienė) ir UAB ,,Rūta“ saldainiai.

Konferenciją vedė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vyresnioji mokytoja Živilė Stanelienė.

Po konferencijos visi dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija bei aplankyti galerijose eksponuojamas mokinių ir mokytojų parodas. Tarp jų – mokytojos Vilijos Lesauskienės, kuri ir fotografavo konferencijos akimirkas – fotografijų paroda ,,Kuršių Nerijos vaizdai“.

Konferencijos organizatoriai dėkoja visiems konferencijos dalyviams bei visiems padėjusiems įgyvendinti konferenciją. Džiaugiamės sulaukę pozityvių atsiliepimų apie šią konferenciją.

Tikėtina, kad mokyklos, apsikeitusios gerąja patirtimi, metodika, bus įkvėptos siekti kūrybiškai, demokratinėmis ir humanistinėmis priemonėmis kiekvienos mokyklos kokybinės kaitos ir bendrai prisidės prie tautos švietimo kokybinės pažangos.

,,Tegu Švietimas tampa milžiniška tiriamąja laboratorija, kad įmintume paslaptį, kaip ugdyti Širdį“ (Š. Amonašvili)

Konferencijos aprašymą parengė Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės vadovė, neformaliojo švietimo mokytoja Gitana Labenskytė

Giluminis įsivertinimas

2014 m. lapkričio mėn. ir 2015–2016 m. m., 2016–2017 m. m. VKĮKG atliko giluminį pamokos kokybės įsivertinimą pagal Švietimo ir mokslo ministro 2009 m kovo 30 d. įsakymo Nr. ISAK-607 ,,Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“ įsivertinimo metodiką taikant kokybinį tyrimą – iš viso šešių etapų bendrojo ir meninio ugdymo pamokų stebėjimą. Išskirta trylika šiuolaikinės pamokos kokybės kategorijų. Bendru VKĮKG ir administracijos sutarimu, stebėtų pamokų mokytojoms ir mokytojams, atitinkantiems išskirtus kokybinius kriterijus suteiktos apdovanojimo nominacijos.

aaaa

Pagal Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ įsivertinimo metodikos trečios srities ,,Ugdymo aplinkos“ rodiklius, bendru VKĮKG ir administracijos sutarimu už 2016–2017 m. m. iniciatyvą darbščiai tvarkant gimnazijos pastatą ir jo aplinką paskirta apdovanojimo nominacija.

aaaaa

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.