Metodinės grupės

Metodinės grupės pavadinimas Pirmininkas
Akordeono M. Markevičienė
Bendro fortepijono 5, gimnazijos I-IV klasių I. Brūzgienė
Bendro fortepijono 1-4 klasių R. Sližienė
Bendrojo ugdymo V. Tamoševičius
Choro dirigavimo ir dainavimo B. Smiltinikienė
Dailės L. Narušienė
Fortepijono M. Kaubrienė
Gitaros M. Būda
Liaudies instrumentų R. Vaišnorienė
Muzikinio teorinio paruošimo J. Narkienė
Pradinio ugdymo L. Škėlienė
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų R. Jonaitis
Styginių instrumentų M. Minčiūnienė

 

Komentavimo galimybė išjungta.