Atostogos

Atostogos Gimnazijos I–IV klasės
Rudens 2016-10-31 – 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 – 2017-01-06
Žiemos 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10  – 2017-04-14*
Vasaros 2017-06-05 – 2017-08-31**

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalį ir (ar) lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, perkeliamos į 04-18 ir 04-19 dienas;
**gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Atostogos 1–4 ir 5 klasėms
Rudens 2016-10-31 – 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 – 2017-01-06
Žiemos 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10  – 2017-04-14
Vasaros 2017-05-31 – 2017-08-31
Papildomos žiemos 2016-10-24 – 2016-10-28
Papildomos pavasario 2017-02-20 – 2017-02-24

Komentavimo galimybė išjungta.