Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais skyrėte 2 proc. pajamų mokesčio

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai. Viso už 2015 metus buvo gauta 4089,92 Eur.

Ataskaita apie 2 proc. paramos lėšų panaudojimą:

Nr. Pavadinimas Suma,
Eur
1 Konkursų  dalyvio mokestis 1390.27
2 Ansamblio „Jovarėlis“ kelionės į Vieną dalinis apmokėjimas. 500.00
3 Konkurso „Dainų dainelė“ dalyvių transporto išlaidų padengimas. 200.00
4 Akordeonistų transporto išlaidų į konkursus dalinis apmokėjimas. 700.00
5  Festivalio „Tūto“ organizavimo išlaidos:
5.1  Vasario 16-osios gimnazijos delegacijos kelionės apmokėjimas;  2047.69
5.2  Dalyvių apgyvendinimo išlaidų dalinis apmokėjimas.  135.00
6  Paslaugos (VĮ Registrų centras, „Swedbank“ banko mokestis).  158.76
7  Didžiosios salės draudimo mokestis.  248.45
8  Tušinukų (200 vnt.) su gimnazijos pavadinimu įsigijimas.  123.42
9  Muzikinių kalendorių (LMRF) įsigijimas.  100.00
10  Blankų įsigijimas iš Švietimo aprūpinimo centro.  5.92
11  Seminarų-mokymų mokestis.  63.00
12  Lėšos, skirtos kitų mokyklų pasveikinimui jubiliejų proga. 89.60
VISO: 5872.11
2014 METŲ LIKUTIS:  2614.00
LIKUTIS:_
941.81

Jūsų paramos tikimės ir šiemet. Kurkime mokyklą kartu!

Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio gimnazijai, reikia užpildyti formą FR0512 ir pateikti ją teritorinei mokesčių inspekcijai (VMI) Jums patogiu būdu:

  1. Įteikiant tiesiogiai;
  2. Nusiunčiant paštu;
  3. Pasinaudojant el. bankininkystės paslaugomis.

Formą galima atsisiųsti čia, o taip pat rasti VMI tinklalapyje vmi.lt.

Duomenys, reikalingi pildant prašymą elektroniniu būdu:

Mokestinis laikotarpis – 2016 metai.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas – 190968866
Paramos gavėjo pavadinimas – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
Buveinės adresas – P. Višinskio 35, Šiauliai

Duomenys, reikalingi pildant prašymą per ABBY eFormFiller ar atspausdintą formą:

E1 laukelis – 2
E2 laukelis – 190968866
E3 laukelis – nepildyti
E4 laukelis – 2,00

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.